Fotelek

Contarini fotel Contarini fotel
Dallas 11 Kos 2
Dallas 11 Madryt_1_920

Contarini fotel

Ár: 69 000 Ft

Részletek

Dandolo fotel Dandolo fotel Dandolo fotel Dandolo fotel
Jaguár 12 Madryt_1_920
SX48 30A-Back Madryt_1_920
Jaguár 12 Madryt_11_9100
Jaguár 12 Madryt_7_928

Dandolo fotel

Ár: 69 000 Ft

Részletek

Dolfin fotel Dolfin fotel Dolfin fotel Dolfin fotel Dolfin fotel Dolfin fotel
Madryt_1_920
Madryt_3_911
Madryt_11_9100
Kos 3
Soft 14/19
Madryt_7_928

Dolfin fotel

Ár: 69 000 Ft

Részletek

Montegario fotel Montegario fotel Montegario fotel Montegario fotel Montegario fotel
Nova Penta 6 Madryt_1_920
Citylife ÜNI 2 Madryt_11_9100
Columbia 1 Madryt_11_9100
Columbia 1 Madryt_7_928
Nova Penta 6 Madryt_7_928

Montegario fotel

Ár: 69 000 Ft

Részletek

Tibaldi fotel
Jaguár 12 Madryt_1_920

Tibaldi fotel

Ár: 69 000 Ft

Részletek

Trivisano fotel
Nova Penta 6 Madryt_1_920

Trivisano fotel

Ár: 69 000 Ft

Részletek

Visconti fotel Visconti fotel
Citylife ÜNI 1
Jaguár 13

Visconti fotel

Ár: 69 000 Ft

Részletek